Szewczuk Ubezpieczenia generali proama

Generali z myślą o NNW

Wybierając ubezpieczenie Generali zyskujesz dodatkową gotówkę w razie nieszczęśliwego wypadku, a ochroną jesteś objęty przez całą dobę w Polsce i za granicą.
Chcesz ochronić siebie i swoją rodzinę w razie nieszczęśliwych wypadków? Pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu NNW, dzięki któremu otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń
Oprócz podstawowej ochrony, możesz też rozszerzyć ochrony, możesz tak rozszerzyć zakres ubezpieczeni o następstwa wypadków powstałych w wyniku zawału serca i udaru mózgu, uprawnienia sportów wysokiego ryzyka i wyczynowego uprawiania sportu.

głowne zalety

 • wypłata świadczenia w razie pobytu w szpitalu
 • ochrona ubezpieczeniowa w 24 godziny na dobę,
 • podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstoju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia Trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją,
 • możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała, pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja,
 • ochrona również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wypoczynkowego uprawiania sportu.

Zakres Ubezpieczenia

Zakres podstawowy obejmuję :

 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego.


Zakres dodatkowy obejmuję :

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją,
 • poważny uraz,
 • złamania kości oparzenia lub odmrożenia ciała,
 • pobyt w szpitalu,
 • trwałą niezdolność do pracy zarobkowej,
 • czasową niezdolność do pracy lub nauki,
 • koszty leczenia,
 • koszty operacji plastycznej,
 • wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • koszty przekwalifikowania zawodowego, spowodowanego całkowitą niezdolnością do pracy w zawodzie,
 • rehabilitację .

Istnieje również możliwość ochrony o zdarzenia powstałe w wyniku :


 • zawał serca lub udaru mózgu,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowego uprawiania sportu.Zapraszamy Szanownych Klientów do zakupienia ubezpieczenia w placówce Partnerskiej Generali w Białej Podlaskiej.