Szewczuk Ubezpieczenia generali proama

Ubezpieczenie Firmowe

"Generali z myślą o firmie"

Prowadzisz mała lub średnią firmę ?
Chroń jej majątek oraz zabezpiecz ciągłość działania wybierając ubezpieczenie "Generali, z myślą o firmie".

W Polsce działa już blisko 2 mln firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ich właściciele są coraz bardziej świadomi ryzyk, z jakimi wiąże się prowadzenie biznesu. Właśnie dla nich Generali przygotowało specjalną ofertę ubezpieczenia "Generali z myślą o firmie" to kompleksowa oferta ochrony ubezpieczeniowej dla małego i średniego biznesu "Generali z myślą o firmie" to nie tylko podstawowa ochrona od pożaru i zdarzeń losowych, ale także możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.Najważniejsze zalety ubezpieczenia :

  • kompleksowa ochrona
  • indywidualny wybór elementów i ryzyk dostosowanych do prowadzonej działalności
  • niestandardowe rozszerzenie ochrony, w tym na przykład ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie dochodu ubezpieczającego dla osób fizycznych i spółek cywilnych
  • uproszczone procedury zawierania umowy ubezpieczenia.


Zakres ubezpieczenia


Ubezpieczenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Generali z myślą o firmie" to kompleksowe ubezpieczenie skierowane do firm. W ramach ubezpieczenia oferujemy możliwość ochrony całego majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy.


W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz indywidualnych potrzeb Klienta istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:


  • wariant oparty na ryzykach nazwanych
  • wariant oparty na wszystkich ryzykach


Proponujemy również rozszerzenie zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka;


  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych od stłuczenia
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - możliwość ubezpieczenia samego OC.


Zapraszamy Szanownych Klientów do zakupienia ubezpieczenia w placówce Partnerskiej Generali w Białej Podlaskiej.