Szewczuk Ubezpieczenia generali proama

DOM lub Mieszkanie

Najważniejszą cechą wyróżniająca Generali od innych Towarzystw jest wypłacanie odszkodowania za rażące niedbalstwa, np. szkoda wyrządzona przez niezakręcony kran w zlewie.

Głowne Zalety :

 • Formuła All Risk - najszerszy zakres ubezpieczenia. Możliwośc wyboru wariantu ochrony w tym wariantu All Risk - od wszystkich ryzyk, obejmuję zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia. 
 • wysokie limity świadczeń pozwalających na pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody.
 • w przyapdku szkody w wyniku pożaru nie wymagamy posiadania dowodu przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu.
 • Assistance techniczny, rowerowy (dostępny tylko w wariancie All Risk)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • Lokal zastępczy aż do 8 miesięcy
Dom w budowie

Tak samo przy ubezpieczeniu DOMU bądź MIESZKANIA, Generali wypłaca odszkodowania za rażące niedbalstwa wspomniana już wcześniej szkoda wyrządzone poprzez niezakręcony kran w zlewie.

Główne zalety tego produktu :


 • Formuła ALL RISK - najszerszy zakres ubezpieczenia
 • przepięcia bez względu na przyczynę
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody nawet do 20% sumy ubezpieczenia
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym w związku z budową domu.
 • możliwość wykupienia opcji ochrony przed kradzieżą z włamaniem
 • płynne przejście ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy budową, a użytkowaniem bez konieczności            dokonywania zmian w polisie.


Zakup Ubezpieczenie w Placówce Generali w Białej Podlaskiej i śpij spokojnie, a w razie nieprzewidzianych zdarzeń my zorganizujemy dla Ciebie pomoc.