Szewczuk Ubezpieczenia generali proama

SPORT

Uwielbiasz sport i nie wyobrażasz sobie aby Twój zaplanowany wyjazd odbył się bez nart, sprzętu do nurkowania ? Jesteś po prostu fanem aktywnego wypoczynku? Wybierz ubezpieczenie Sport w Generali i koncentruj sie tylko na przyjemnościach.

Nie każdy jest zadowolony z wyjazdu na wakacje czy też ferie bez aktywnego trybu życia. Coraz częściej dzielimy urlop pomiędzy oddawaniem się błogiemu lenistwu i uprawianiu sportów. Często próbujemy co raz nowszych atrakcji Dla wszystkich, którzy kochają czuć dodatkową adrenalinę Generali przygotowało ubezpieczenie Sport , które zapewnia ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wysokimi kosztami akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz kosztami leczenia poza granicami kraju również powstałych w wyniku i uprawniania narciarstwa, czy nurkowania. W razie potrzeby możesz też skorzystać z usługi zdalnych konsultacji lekarskich w języku polskim.


Zalety Ubezpieczenia w GEnerali

 • pokrycie kosztów leczenie zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach medycznych
 • pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu do 800 000 zł, w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku,
 • organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej oraz z transportem zwłok do Polski - bez wpływu na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia
 • bardzo szeroki zakres usług Assistance (m.in. kierowca zastępczy, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą na terenie Polski)
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych (np. opóźnienie powrotu spowodowane odwołaniem lotu)
 • profesjonalna, polska obsługa telefoniczna przez cała dobę
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstoju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku 
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pokrycie kosztów pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i transportu do najbliższego punktu opieki medycznej
 • wypłata odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu i surfingu, rowery, specjalistyczny sprzęt do nurkowania wraz z podstawowym sprzętem i ekwipunkiem)
 • pokrycie kosztów związanych ze zniszczeniem sprzętu. leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez Ciebie innego użytkownika stoku w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • kontynuacja na terenie Polski leczenia rozpoczętego za granicą w wyniku urazu, powstałego podczas amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu
 • rekompensata kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Sport ma bardzo szeroki zakres, dzięki któremu możesz uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami akcji poszukiwawczej, ratowniczej oraz kosztami leczenia poza granicami kraju, ale również odpowiedzialnością cywilną z ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie Sport w Generali obejmuję ochroną także sprzęt sportowy i bagaż podróżny. Zapewnia także pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.


Zakup Ubezpieczenie w Placówce Generali w Białej Podlaskiej i korzystaj z uroków wakacji, a w razie nieprzewidzianych zdarzeń my zorganizujemy dla Ciebie pomoc.