Szewczuk Ubezpieczenia generali proama

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność - ubezpiecz Uprawy.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Główne zalety ubezpieczenia

 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach.
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
 • odpowiedzialność za szkody na polisy lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
 • dwuetapowa likwidacja szkód w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro.

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne
 • grad
 • deszcz nawalny i huragan
 • susza.
Istnieję również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzulę szczególe, odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

UWAGA !

Klauzula 1.6 dostępna tylko w pakietach zawierających ryzyka: ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

Już od ruszenia wegetacji Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali chroni uprawy każdego rolnika od ryzyka przymrozków wiosennych. Jest to nowe, innowacyjne rozwiązanie, które już od 21 marca (ustawowo ochrona rozpoczyna się od 15 kwietnia) wprowadza ochronę od tego ryzyka. Dzięki temu rozszerzeniu w przypadku szkód całkowitych w ryzyku przymrozków wiosennych wypłacimy 15% sumy ubezpieczenia, co pozwoli pokryć koszty założenia uprawy alternatywnej. Natomiast w przypadku powstania szkód częściowych przekraczających poziom 8 % ubytku w plonie lub na jego części wypłacimy odszkodowanie.