Szewczuk Ubezpieczenia generali proama

Ubezpieczenie OC

OC to obowiązek, ale i też ochrona dla Ciebie. Wybierz OC w Generali i skorzystaj z wielu bardzo ciekawych, atrakcyjnych zniżek oraz odbierz dodatkowe produkty w cenie pakietu.
OC w Generali chroni Cię nie tylko na terytorium Polski, ale także w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Andorze, Chorwacji, Serbii i Szwajcarii.
Generali chroni Cie przed szkodami do wysokości 5 mln EUR w przypadku szkód osobowych oraz 1 mln EUR w przypadku szkód w mieniu.


Nie jesteś w stanie przewidzieć co Cię spotka na drodze, ponieważ dzieję się zbyt wiele i zbyt szybko. Tylko część sytuacji jest zależna od Ciebie i Twoich umiejętności. Dlatego ważne jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest to obowiązek każdego właściciela samochodu. Ochroni to Ciebie przed wydatkiem za spowodowaną szkodę oraz ochroni osoby trzecie w przypadku szkód wyrządzonych przez Ciebie w ruchu drogowym.


Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe. Zabezpiecza Cie przed skutkami finansowymi wynikającymi z ewentualnych szkód, które wyrządzisz osobom trzecim w czasie jazdy samochodem.

OC w Generali chroni Cie nie tylko na terytorium Polski, ale także w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Andorze, Chorwacji, Serbii i Szwajcarii.

Generali chroni Cie przed szkodami do wysokości 5 mln EUR w przypadku szkód osobowych oraz do 1 mln EUR w przypadku szkód w mieniu.
Głowne i korzyści zalety

  • atrakcyjny system zniżek dla bezszkodowych i doświadczonych kierowców

  • assistance standard oraz ubezpieczenie bagażu w cenie pakietu OC

  • dodatkowe zniżki w przypadku zakupu innych produktów w Generali

  • możliwość rozszerzenia o OC w Życiu Prywatnym

  • ALL RISK - chronimy od następstw wszelkich zdarzeń


Zapraszamy Szanownych Klientów do zakupienia ubezpieczenia komunikacyjnego w placówce Partnerskiej Generali w Białej Podlaskiej.